Tre ronder med en trafikplanerare

I vår serie och vår resa där vi möter upp med våra experter på bättre morgondagar, har vi tagit oss till Sveriges framsida. Och vi blir ännu en gång varse att det vi på Sigma är riktigt bra på, sträcker sig över många områden. Trots vår bredd i kompetens och expertis, har alla våra bättre morgondagsexperter ändå drivet, passionen och viljan att förbättra gemensamt. Och nu är det dags att prata om trafik och hur den kan optimeras.

Denna försommardag tar vi oss till Sigma Civil på Lindholmspiren i Göteborg och möter där upp med Sigma Civils Sebastian Svedgren. Sebastian är högskoleingenjören som brinner för kommunikation i alla former och ser planering av trafik som en form av kommunikation. Och är den genomtänkt så bidrar det till ett bättre trafikflöde. Sebastian är också en passionerad amatörboxare som prioriterar träning högt. Och trivs på arbetsplatser med avslappnad och tillåtande atmosfär där humor har en framskjuten och naturlig plats. Hans väg till trafikplanering började när han jobbade på hemelektronikkedjan Sibas lager och märkte hur han fascinerades av logistik och ordning, var man placerade vad beroende på hur produkterna sålde i butikerna. – Det var lite av en aha-upplevelse när jag märkte hur jag gillade hur ordning och reda och logistik användes för att förbättra flödena på lagret men jag insåg snabbt att jag inte ville jobba med ”döda” saker, säger Sebastian om sitt lagerjobb. I sökandet på den rätta karriären blev det även ett år av psykologistudier. Ett år där Sebastian kom närmare insikten om att han nog är mer ingenjör än psykolog. Det blev därför logistikstudier på Borås högskola där Sebastian tog sin högskoleingenjör-examen 2010.

Efter skolan blev det några år som jobbkonsult på Academic Work där han under tre år jobbade med trafikplaneringsuppdrag för Ale kommun. Kommunens bakgrund och nutida utmaningar är att fem mindre kommuner genom kommunreformerna 1952 och 1974 blev en stor. Efter reformerna ändrades ”spelplanen” och hur man gör servicefunktioner och infrastruktur tillgängliga för alla i kommunen. Det som innan kommunreformen var ett centralt placerat badhus, lätt tillgänglig för den lilla kommunens innevånare, var efter reformen ett badhus i periferin för flertalet. Det här är ett bra exempel på vad man kan få jobba med som trafikplanerare. Och ett gott exempel på vilka utmaningar man ställs inför när vårt samhälle växer. Man har hela tiden ”gamla” parametrar och förutsättningar att ta i beaktande. Och det blir sällan så optimalt man hade önskat. Men i en värld av kompromisser, gamla vägar och parkeringsplatser på fel plats, handlar Sebastians jobb om att göra det bästa av situationen. ­– För att hitta den mest optimala lösningen när man ska ändra eller förbättra i en etablerad stadsbild använder vi oss av modeller och trafiksimuleringar men vi studerar även forskningsrapporter där vi tar hjälp av tidigare kunskaper, säger Sebastian om utmaningarna med nya önskemål om trafikflöde i en stad som under åren fått ändrade behov. Behov som efterhand har åtgärdats på mer eller mindre bra sätt.

För att hitta den mest optimala lösningen när man ska ändra eller förbättra i en etablerad stadsbild använder vi oss av modeller och trafiksimuleringar men vi studerar även forskningsrapporter där vi tar hjälp av tidigare kunskaper.

– Det finns inget som heter 100 % här utan det handlar om att använda vår kompetens och erfarenhet, vara ödmjuk inför utmaningen. Och att vara transparent gentemot beställaren genom hela processen, säger Sebastian. – För saker kommer att behöva ändras, det kommer att behöva göras omtag och saker kommer att behöva göras på ett annat sätt, fortsätter han. Det låter kanske chansartat men det är de facto typiskt ingenjörsarbete, att med presenterade förutsättningar göra det bästa möjliga. Och Sebastian berättar att även om det är utmanande så blir resultaten ofta bättre än förväntat. – Det handlar helt enkelt om problemlösning och att hitta den objektivt sett bästa lösningen, säger Sebastian.

Från Ale rullade Sebastian vidare i trafiken och parkerade sin kompetens på Trafikkontoret i Göteborgs kommun 2014. Där växte hans intresse för trafikplanering. Där såg han att det fanns ett stort behov av innovativt tänkande och samhällsvinster att göra med det han jobbade med. Efter sex lärorika år på trafikkontoret är det så dags för Sebastian att ta sig vidare och då är det Sigma som behöver precis en sån som han. En trafikplanerare med bred bakgrund. – Det passade perfekt för mig och när jag dessutom åter fick nöjet att jobba med Lars Löwenadler, vi var kollegor på Göteborgs kommun, visste jag att det skulle bli bra, säger Sebastian. – Sen är ju Sigma Civil lite av en uppstickare, en ”smygande drake” och en arbetsplats som har allt det där jag uppskattar, fortsätter Sebastian.

Just nu jobbar Sebastian med ett projekt där Kungälvs kommun är beställare av riktlinjer för mobilitet och parkering som bland annat går ut på att se om det går att sänka P-talet i centrum och istället omvandla dessa ytor till andra, mindre passiva ändamål. Ändamål som gynnar fler än bara den som parkerar. P-talet utgörs av förhållandet mellan antal bilar, innevånare och parkeringsplatser. I Kungälv är P-talet högre än genomsnittet, vilket är en av anledningarna till en sänkning. Utmaningen är att det inte ska kännas som att det försvinner parkeringsplatser och att det blir svårare att parkera. – Mitt jobb är ju att optimera antalet parkeringsplatser så att P-talet blir så nära +/-noll, säger Sebastian om uppdraget som är väldigt komplicerat och svårbedömt. Han beskriver att det finns tre olika typer av logik i såna här uppdrag: Politisk, ekonomisk och teknisk logik. – Någon kommer att tycka om det vi kommer fram till utifrån dessa tre varianter av logik, säger Sebastian. – Och det är ju dessa utmaningar som gör vårt jobb så roligt, så spännande, fortsätter Sebastian om att förena tre olika former av önskemål och logik.

Trafik, trafikanter och bilägande skiljer sig också beroende på stadens storlek, vilket gör att simuleringarna måste göras med andra parametrar. I större städer finns det fler innevånare men färre bilar per innevånare, men i och med den större befolkningsmängden är det ändå fler bilar i omlopp. Hur hanterar man det, hur gör man lösningarna som är bra och rättvisa? Komplext och svårt uppdrag och som sagt så kan tidigare lösningar försvåra det för framtida optimerade lösningar. Det finns andra parametrar som styr mängden bilar och hur många som äger dem. Det är ofta sociala och kulturella skillnader som styr om man har noll, en eller fler bilar i ett hushåll. – Det vi gör är ett enda stort balansarbete där vi ska hitta fördelar med våra lösningar för så många som möjligt och hitta balansen i, inte för många och inte för få bilar för att samhället ska flyta på, på bästa sätt, säger Sebastian om hur trafikplanering skapar fördelar i framtiden. Sebastian har en stark tro på att ge innevånarna incitament till att förändra sina beteenden i trafiken och hur de använder bilen och till vad. – Gör vi något bra och jobbar mer med morot än med piska så underlättar vi för folk att byta beteende och på så sätt förbättra för framtiden, säger Sebastian.

Hur ser då framtiden ut för trafiken och för transporterna? – Jag är helt övertygad om att vi kommer att få se fler elbilar och jag tror att det krävs långt mer av utvecklingen av laddnings-infrastrukturen än utvecklingen av dessa bilar, säger Sebastian. – Att ha en bil som kan ta dig 40 mil när dina behov är fyra mil per dag är ju inte optimalt och då ställer det höga krav på möjligheterna att ladda, fortsätter Sebastian.

För mig betyder vårt löfte, Expect a better tomorrow, att göra det som vi ingenjörer gör bäst: att hela tiden hitta en ännu bättre lösning, att förbättra det vi har och inte sluta göra det.

Man känner efter samtalets gång att Sebastian inte bara är extremt kunnig och insatt, han brinner verkligen för sitt jobb och tycker det är genuint roligt med att optimera trafik, parkeringsplatser och trafikflöden. Och på så sätt underlätta och förbättra för så många som möjligt. Kan det finnas ett drömuppdrag för denna passionerade trafikplanerare? – Jag gillar att se möjligheterna där jag är just nu och försöker alltid att göra mitt nuvarande uppdrag till mitt drömuppdrag, avrundar Sebastian vårt samtal. Våra tre ronder med vår boxande morgondagsexpert är över och domarna är eniga, vinnaren är en bättre planerad trafik och Sebastians uppdragsgivare.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen antar vi att du accepterar att vi använder cookies. Läs mer här.

Jag fattar