Vi bryr oss om varandra och världen runt omkring oss

Vi är väldigt engagerade i varenda en av alla i och omkring vårt Sigma-lag. Eftersom vi är en så bred och varierad mix av människor med olika bakgrunder, från jordens alla hörn, är vi också väldigt engagerade i världen runt om oss. Som ett stort företag känner vi att vi har ett ansvar för, inte bara dem som jobbar hos oss, utan även dem vi jobbar för. Vi tror också på att vara aktiva i att skapa en bättre morgondag för samhället och människor både när och fjärran. Och med passionerade människor, med innovativa idéer, som driver utvecklingen framåt definierar detta även vår verksamhet och våra processer.

Vi har några få men riktigt långa engagemang och åtagande som hjälper och gör stor skillnad för en stor mängd människor. Vi är också involverade i sociala projekt som vid en första anblick kan synas små och obetydliga men mer än ofta betyder lite mycket. Och ibland är det den lilla men frekventa insatsen som göra den största skillnaden.

Halverade utsläpp till 2030

Som en del av vårt klimatengagemang är vårt mål att halvera våra utsläpp till 2030 med 2019 som referensår. Vi vill uppnå detta genom att minska våra direkta och indirekta utsläpp enligt GHG-protokollets scopes (områden) 1 och 2, sträva efter effektiv, hållbar energiförbrukning och optimera vår resursförbrukning. I tillägg uppmuntra till hållbar pendling och signifikant minska affärsresor enligt scope 3.

Star for Life

Star for Life är ett unikt stödprogram som skapats för att motverka spridningen av HIV och AIDS bland unga i södra Afrika. Målsättningen är att inspirera skolbarn att tro på sin egen framtid och sina drömmar, och stödja dem i deras fortsatta strävan att leva ett liv fritt från AIDS. Star for Life startades 2005 och omfattar idag mer än 100 000 ungdomar och deras familjer i Sydafrika och Namibia.

Besök Star for Life

FC Rosengård

FC Rosengård är ett av Europas mest framgångsrika damfotbollslag. FC Rosengård är flerfaldiga Svenska Mästare och omtalade för sitt engagemang inom social utveckling med fokus på att hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Inom FC Rosengård bedrivs två omfattande sociala projekt, Boost som ger ungdomar kompetensutveckling för att lättare komma in på arbetsmarknaden och Football for Life som ger unga kvinnor vid hundratals skolor i Sydafrika möjlighet att stärka sin självkänsla och öka sin medvetenhet.

Sedan starten har över 3000 ungdomar fått ett arbete eller heltidsutbildning genom att delta i Boost by FC Rosengård.

Besök FC Rosengård     Se video

Star for Life foundation Jerusalem

Detta är ett opolitiskt och religiöst neutralt initiativ som arbetar för bättre levnadsförhållanden och möjligheter för människorna i östra Jerusalem, så att de kan bygga en ljusare framtid för sig själva och sina familjer. Initiativet är uppbyggd kring tre hörnstenar: SFL Education ska ge de unga möjligheten att förverkliga sina drömmar och bli ansvarsfulla medlemmar i ett omtänksamt samhälle. SFL Sigma Labs ska skapa IT-jobb för unga. SFL Job Hub har som mål är att koppla ihop företag och människor för att skapa fler och bättre betalda jobb i stora delen av arbetsmarknaden i östra Jerusalem som är utanför IT-sektorn.

Besök Star for life foundation Jerusalem

Special Olympics Sverige

Special Olympics Sverige vill inspirera människor med intellektuella funktionsnedsättningar att börja med en fysisk aktivitet eller idrott. Och de arbetar för att alla, oavsett förmåga, ska få en chans att leva ett fysiskt aktivt liv. Internationellt engagerar Special Olympics över 5,5 miljoner idrottare, i 200 länder. I Sverige finns det över 10 000 idrottare inom Special Olympics.

Besök Special Olympics Sverige

 

Uppstart Malmö

Uppstart Malmö är dels en stiftelse som på olika sätt stödjer jobbskapande entreprenörer, dels är det en källa till investeringskapital från ett antal erfarna entreprenörer och företagsledare i Malmö. Flera partners stödjer även satsningen med sin personliga erfarenhet. Bland investerarna finns Sigmas moderbolag, Danir. Styrelseordförande är dessutom Sigmas grundare, Dan Olofsson.

Besök Uppstart Malmö

Emerging Cooking Solutions

Fler människor dör av rökig matlagning över öppen eld än av malaria. Svensk-Zambiska Emerging Cooking Solutions har utvecklat ett system med eldningspellets som används i spisar som brinner otroligt rent. Pelletsproduktionen bygger på överskottsbiomassa och är därför förnyelsebar och miljömässigt hållbar. Systemet bidrar till att bromsa avskogningen, sparar tid och förbättrar både hälsan och hushållsekonomin för användarna.

Besök Emerging Cooking Solutions

Expect a better tomorrow - Stiftelsen

Det finns temadagar för det mesta och nu även för en bättre morgondag. Vi bestämde oss nämligen 2017 för att göra nyårsafton till ”Internationella Expect a better tomorrow-dagen”. Det är dagen då vi presenterar ett initiativ som ska belysa en orättvisa, en obalans eller sprida kunskap om en viktig fråga. Och på så sätt skapa en bättre morgondag för någon eller något.

Första året samlade Segerpotten in pengar till vinnaren av Damallsvenskan. Året därpå berättade Funkisfonden om den positiva effekten som idrott har för alla med intellektuell funktionsnedsättning. Under 2020 spred Haveriet havsmedvetenhet och rekryterade unga havsambassadörer och 2021 lanserades Femmegineering, vårt initiativ för att få fler kvinnor till ingenjörs- och teknikutbildningar. 2022 års initiativ var Heja Klubben! som ville hylla och visa upp svenskt föreningslivs ovärderliga nytta.

Årets initiativ för en bättre morgondag kallar vi för Sparks & Spender. Ett lite annorlunda välgörenhetsinitiativ där alla insamlade medel går till Star for Life och deras väletablerade arbete med barn och ungdomar i södra Afrika. Fortfarande idag innebär bristen på grundläggande hygienprodukter en stor utmaning och får stora konsekvenser för dessa barn och unga. Det vill vi hjälpa till att ändra på.

Besök Expect a better tomorrow - Stiftelsen
Läs mer om årets initiativ

Swedes for Ukraine

Med nästan 2 000 kollegor på Sigma Software i Ukraina har vi ett speciellt band till landet. Och när vi nu bevittnar Rysslands brutala attack på deras hemland krossar det vårt hjärta. Men inte vår anda.

Swedes for Ukraine var en webbaserad plattform aktiv mellan 2022-2024, byggd av våra kollegor på Sigma Software, kollegor som är kvar i Ukraina och som ville göra skillnad för ukrainska flyktingar, trygga i Sverige men i behov av bostad. Plattformen gjorde det möjligt för svenskar, som har ett extra rum eller två, eller ett ledigt hus, att komma i direktkontakt med ukrainare i Sverige och erbjuda dem någonstans att bo.

Besök Swedes for Ukraine

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen antar vi att du accepterar att vi använder cookies. Läs mer här.

Jag fattar