Mer av allt för en bättre balans och relevans

Det händer mycket intressanta saker runt om på våra Sigma-kontor och det vill vi såklart berätta mer om. Dels för kollegorna på alla de andra kontoren, vi är ju utspridda över hela världen, dels för dig som undrar vad Sigma har för sig och vad det är för ett bolag.

Den här gången är vi på väg till Lund. Vi ska träffa några i gruppen på Sigma Connectivity som jobbar aktivt med mångfald och inkludering. Det är ett viktigt projekt, kanske deras viktigaste interna projekt just nu. Deras mål är inte bara att se till att de fortsätter att vara och utvecklas som en attraktiv arbetsgivare, som ett innovationsföretag är mångfald också nödvändigt för att kvalitetssäkra de lösningar och produkter de utvecklar för och med sina kunder.

Kunderna och produkterna de tillverkar finns över hela världen och täcker alla möjliga slags behov. Men framför allt är de som använder produkterna inte i närheten av att vara en homogen målgrupp. De finns överallt och har vitt skilda bakgrunder och därför behöver de som jobbar med dessa bidra med lika vitt skilda perspektiv.

Som vanligt får vi ett varmt mottagande när vi besöker Sigma Connectivity och vi slår oss ner tillsammans med Emelie Leht, Sebastian Ortega och Elin Jönsson för att höra mer om hur de jobbar med mångfald. De är 17 personer i en fokusgrupp som driver arbetet framåt och det är en god balans och blandning i gruppen. Det finns också åtskilliga representanter från ledningen i gruppen, vilket ger en bra signal på att de menar allvar med att bli ett företag och en arbetsgivare som ser mångfald som en tillgång.

Fokusgruppen anlitade extern expertis för att ta fram de verktyg de behöver i arbetet, vilket resulterade i en workshop som går under namnet ”Diversity & inclusion”. En skräddarsydd verktygslåda som passar just deras verksamhet och organisation och som borgar för att de kan göra ett gediget arbete. I dagsläget har alla i ledningsposition på Sigma Connectivity och 70 medarbetare gått workshopen.

Under tre timmar jobbar de intensivt med att sätta sig in i och förstå begreppet. Hur påverkar bristen på mångfald en organisation? Och vilka är fördelarna, förutom de där uppenbara? Men framför allt går det ut på att identifiera och hitta vägarna framåt för en mer inkluderande arbetsplats där alla får utrymme att arbeta och utvecklas oavsett vem de är.

För det är inte bara ålder, kön, bakgrund, religion med mera som de pratar om i workshopen. Här går de även in på personligheter. Att det finns en rad olikheter som inte har med exempelvis var man är född att göra. Men det är trots det lika viktigt när man pratar om inkludering. Och viktigt att ta med sig när man ska lära känna och förstå sina kollegors personligheter. Förståelse och en insikt att dessa faktiskt kan vara en tillgång i det dagliga arbetet och göra skillnad för de lösningar som jobbas fram.

I workshopen sätter man också lampan på hur möteskulturen ser ut, i både interna och externa möten. Hur agerar man inför, under och efter ett möte? Är det inkluderande och tar hand om allas kompetenser och visar det att man har respekt för varandra och sina kollegors tid? Det här är en mycket spännande del av workshopen som sätter i gång många nya tankar hos deltagarna.

– När vi frågar de som varit med under de här timmarna så är det många som vittnar om aha-upplevelser och nya insikter om vikten av det här för oss som innovativt företag, säger Emelie Leht som är sensoringenjör på Sigma Connectivity.

Med en medveten strategi för mångfald och inkludering får man en rad andra fördelar på köpet. Mångfalden av kompetenser, perspektiv och ingångsvinklar ökar per automatik, vilket bidrar till en fantastisk dynamik i gruppen. Och det ger också verksamheten en konkurrensfördel; det de kan leverera till sina kunder håller en högre nivå och kommer definitivt framstå som mer relevant och anpassat för användarna.

Vi har nästan 25 % medarbetare som är födda och uppväxta i ett annat land än Sverige, vilket vi ser som enorm berikning och en stor tillgång.

– Att vara, men också vara känd utåt som en arbetsgivare som tar mångfald och inkludering på allvar är superviktigt när vi ska rekrytera nya experter men det är precis lika viktigt för våra leveranser till våra kunder, säger Elin Jönsson, kommunikationsansvarig på Sigma Connectivity.

Generellt inom alla Sigma-bolagen finns en företagskultur där man månar om varandra, ser till att miljön främjar samarbete och att alla ska få komma till tals. Det är en bra plattform för ett vidare mångfald- och inkluderingsarbete. Det är med andra ord inte ett förändringsarbete som Sigma Connectivity har sjösatt, utan ett förbättrings- och utvecklingsarbete.

– Alla i våra team får komma till tals, oavsett om man är ny eller om man är en erfaren senior ingenjör, säger Sebastian Ortega, som arbetar som optoelektronikingenjör. 

– Och det är mycket lättare att känna sig inkluderad i en platt organisation. I en organisation med korta beslutsvägar ser man effekterna och ens eget bidrag snabbare och så känner man verkligen att man är en uppskattad del av teamet, fortsätter Sebastian.

Sebastian tar med sig sina erfarenheter och perspektiv från sin uppväxt och utbildning i Mexico. Sebastian bidrar därmed till den internationella känslan på kontoret då han representerar en av de 40 nationaliteter som finns på Sigma Connectivitys kontor i Lund.

– Vi har nästan 25 % medarbetare som är födda och uppväxta i ett annat land än Sverige, vilket vi ser som enorm berikning och en stor tillgång, säger Emelie Leht om det stora antalet representerade länder.

…ska vi framöver kunna erbjuda ännu bättre och mer relevanta lösningar och produkter för användare över hela världen så måste vi se till att bli ännu bättre på att se allas perspektiv.

Allt jobbet som görs för mångfalden kopplas samman med medarbetarundersökningen Puls och fokusgruppen har närmast på agendan att sätta upp en rad mätbara mål. Dessa kommer bli kvitton på hur arbetet fortskrider och hur känt och uppskattat det är bland medarbetarna.

Den minst komplicerade målsättningen är att de 24 % av medarbetarna som gått workshopen ska bli 100 %. I Puls rankas mångfald och inkludering på en skala 1–10 och där ligger Sigma Connectivity högt på båda. På mångfald når de 7,6 och inkludering ligger de på 8,0. De framtida siffrorna kommer att vara med bland de mätbara mål som gruppen nu ska ta fram.

– Vi är ju ingenjörer och problemlösare och vi gillar att kunna sätta mål som vi sen jobbar för att nå, vilket bådar gott för framgången för det här arbetet, säger Emelie och ler.

Det innovativa Sigma-bolaget i Lund har insett nyttan och att fördelen med en inkluderande företagskultur gör skillnad på deras leverans till kunderna och deras globala användare. Och viljan att bli världsbäst på mångfald är också uppenbar när man pratar med representanterna för fokusgruppen.

– Vi jobbar med många delar för att förbättra för våra medarbetare och skapa de absolut bästa förutsättningarna för dem att kunna vara innovativa på den allra högsta nivån. Och ska vi framöver kunna erbjuda ännu bättre och mer relevanta lösningar och produkter för användare över hela världen så måste vi se till att bli ännu bättre på att se allas perspektiv, säger Elin avslutningsvis om deras mångfalds- och inkluderingsarbete.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen antar vi att du accepterar att vi använder cookies. Läs mer här.

Jag fattar